Componență și declarații

BICĂJAN ȘTEFAN

MAN MARCEL-ADRIAN 

MOLDOVAN IOAN

NAGY ZSOLT

NUȚ AUREL

PITI EUGEN

TRUȚA SILVIA

UJICĂ DANIEL-IOAN

UJICĂ SILVIA

Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii:

  • atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes local;

  • atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei;

  • atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei;

  • atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni;

  • atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern.