Dispozițiile autorității executive

Dispoziție privind stabilirea salariului brut al domnului Truța Liviu-Mircea, mașinist la mașini pentru terasamente la Compartimentul Administrativ din cadrul Primăriei Comunei Stânceni 

Dispoziție privind stabilirea salariului brut al doamnei Fodor Ana-Valerica, guard la Compartimentul Administrativ din cadrul Primăriei comunei Stânceni  

Dispoziție privind stabilirea salariului brut al domnului Nuț Niculiță, șef SVSU la Compartimentul Administrativ din cadrul Primăriei comunei Stânceni 

Dispoziție privind stabilirea salariului brut al domnului Sbanca Tudor-Doru, șofer tractorist la Compartimentul Administrativ din cadrul Primăriei comunei Stânceni 

Dispoziție privind stabilirea salariului brut al doamnei Frandeș Ramona, șofer microbuz la Compartimentul Administrativ din cadrul Primăriei comunei Stânceni 

Dispoziție privind stabilirea salariului brut al domnului Sbanca Grigore-Adrian, șofer la Compartimentul Administrativ din cadrul Primăriei comunei Stânceni 

Dispoziție privind stabilirea salariului brut al domnului Toches Marin-Daniel, muncitor calificat la Compartimentul Administrativ din cadrul Primăriei comunei Stânceni 

Dispoziție privind stabilirea salariului brut al doamnei Crăciun Marta, inspector de specialitate la Compartimentul Administrativ din cadrul Primăriei comunei Stânceni 

Dispoziție privind stabilirea salariului brut al doamnei Truța Simona, inspector de specialitate la Compartimenul Asistență Socială din cadrul Primăriei comunei Stânceni 

Dispoziție privind stabilirea salariului brut al doamnei Cioca Loredana-Teofana, inspector asistent la Compartimentul Registru Agricol și Fond Funciar din cadrul Primăriei comunei Stânceni 

Dispoziție privind stabilirea salariului brut al doamnei Ujică Alexandrina, inspector superior la Compartimentul Impozite și Taxe din cadrul Primăriei comunei Stânceni 

Dispoziție privind stabilirea salariului brut al domnului Harpa Cosmin, șef birou la Biroul Financiar-Contabil și Resurse Umane din cadul Primăriei comunei Stânceni