Structură

 

                                                            Primar Ciobotă Dinu                                                   Consiliul Local     

 

Biroul Financiar-Contabil și Resurse Umane       Secretar general Vîga Liliana-Maria                Viceprimar Bicăjan Ștefan 

  Contabil șef Harpa Cosmin-Vasile              Compartimentul Registru Agricol și Fond Funciar         Compartimentul Administrativ 

   Compartimentul Impozite și Taxe

   Compartimentul Achiziții Publice 

  Compartimentul Asistență Socială